Bewindvoering

Bewind kan u worden opgelegd door de rechtbank dit kan op verzoek van meerdere personen of instellingen. De personen of instellingen die dit voor u kunnen aanvragen zijn:

 • De persoon zelf
 • Een echtgenoot
 • Een partner
 • Ouders/grootouders
 • Kinderen/kleinkinderen
 • Broers/zussen/ooms/tantes/neven/nichten
 • De officier van justitie
 • De instelling waar u wordt verzorgd
 • Het college van B&W

In het geval dat u niet meer op een verantwoorde manier met uw financiën om kunt gaan mag u bewind aanvragen. Dit kunnen de bovenstaande personen of instellingen samen met de bewindvoerder doen.

Het is de taak van de bewindvoerder om alle gelden en goederen die op de dag van uitspraak van het bewind in uw bezit zijn, even als alle goederen die in de toekomst aan u toebehoren, te beheren. Dat betekent dat er, zoveel mogelijk in overleg, een budgetplan wordt gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen en gewoonten.

Wat wij als bewindvoerder onder andere voor u doen:

 • Het aanvragen van bewind bij de rechtbank
 • Het onderhouden van uw beheer en leefgeld rekeningen
 • Het overmaken van uw leefgeld
 • Het contact leggen met uw leveranciers (energie/water/internet/huur enz.)
 • Het maken van een budgetplan
 • Het aanvragen van toeslagen
 • Het betalen van uw vaste lasten
 • Belastingaangiften over de jaren die u onder bewind staat
 • Het aanvragen van uitkeringen en bijzondere bijstand indien dit mogelijk is
 • Het treffen van betalingsregelingen
 • Het stabiliseren van uw financiën

Wat wij erg belangrijk vinden voor onze cliënten is de bereikbaarheid. Al onze cliënten kunnen ons bellen op het mobiele nummer van hun bewindvoerder. Het gaat immers om hun financiën

Edwin Noordhoek, Bewindvoerder

Naast deze werkzaamheden nemen wij ook andere taken op ons. Zo proberen wij indien wij de financiële situatie stabiel hebben gekregen tot een oplossing voor alle schulden te komen. Hierdoor zijn enkele cliënten van ons schuldenvrij geworden. Uiteindelijk werken wij indien mogelijk naar een situatie waarin u ons eigenlijk niet meer nodig heeft. Zeker in het geval van een problematische schuldenlast kan het voorgaande voor u een uitkomst zijn.

Hieronder vind u video’s die uitleggen hoe bewindvoering werkt