Privacybeleid

1.      Algemeen

Wij zijn Elisafan Bewindvoering, postbus 40240, 8004 DE te Zwolle. Wij bieden financiële ondersteuning door middel van Schuldhulpverlening, Budgetbeheer en Bewindvoering. Voor deze diensten hebben wij gegevens nodig die persoonlijke betrekking hebben op u. Deze gegevens zullen wij als volgt verwerken.

In dit Privacy Statement informeert Elisafan Bewindvoering u over de wijze waarop Elisafan Bewindvoering op een verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens omgaat.

2.      Persoonsgegevens

Elisafan Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u een cliënt van ons bent of wordt, een werknemer bent of op enige andere mogelijkheid aan onze onderneming gelieerd bent of als u via het contactformulier contact met ons opneemt.

Elisafan Bewindvoering verzamelt van haar cliënten de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN-Nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Gegevens partner en/of kinderen
 • Door cliënt gesloten overeenkomsten

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • De overeenkomst die cliënten met Elisafan Bewindvoering heeft te kunnen uitvoeren;
 • Onze dienstverlening te bieden;
 • Onze verplichtingen na te komen.

3.      Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Elisafan Bewindvoering verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten haar organisatie. Dit tenzij:

 • dat bij wet is voorgeschreven;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Elisafan Bewindvoering en cliënt;
 • U daarvoor toestemming geeft.

4.      Beveiliging persoonsgegevens

 • Elisafan Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens enkel en uitsluitend overeenkomstig de Nederlandse Wet.
 • Uw persoonsgegevens, waarover Elisafan Bewindvoering beschikt, kunnen enkel en alleen worden ingezien door personen werkzaam voor Elisafan Bewindvoering.
 • Alle persoonsgegevens  worden door Elisafan Bewindvoering beveiligd tegen onbevoegde toegang door middel van encryptie en andere veiligheidsmaatregelen.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Deze bewaartermijn wordt bij wet voorgeschreven.

5.      Uw rechten

 • Recht op informatie, dit betreft het doel waarmee uw gegevens worden verwerkt;
 • Inzagerecht, dit houd in dat u uw eigen gegevens mag inzien;
 • Recht op correctie, verwijdering en aanvulling van gegevens welke in uw ogen onjuist zijn. Dit kan enkel in het geval dat dit recht niet inbreekt op de uitvoerplicht uit de overeenkomst tussen Elisafan Bewindvoering en cliënt;
 • Het recht om uw persoonsgegevens die wij in bezit hebben over te dragen aan een andere organisatie;

Mocht u gebruik willen maken van deze rechten, dan kunt u dit per mail aangeven via privacy@elisafan.com. Mocht uw verzoek worden afgewezen zal dit onderbouwd worden afgewezen.

Voor klachten die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Elisafan dienstverlening via het e-mailadres privacy@elisafan.com.

Ook voor vragen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@elisafan.com.

Onze contactgegevens zijn terug te vinden op www.elisafan.com/contact.