Schuldhulpverlening

Wanneer u de rekeningen van uw vaste lasten niet direct kunt betalen, hoeft er niet direct sprake te zijn van problematische schulden: we kunnen in deze situatie vaak een afspraak maken met het betreffende bedrijf of bedrijven om een regeling te treffen waarbij u naast de lopende betalingen een gedeelte van uw achterstand betaalt.


Vaak is er in de situatie van schulden een onoverzichtelijke situatie: we helpen u overzicht te krijgen in het aantal schuldeisers, de hoogte van het schuldbedrag en we kunnen een analyse maken of en wanneer het mogelijk is om uw dossier aan te leveren bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Zolang het niet mogelijk is om een effectieve oplossing voor uw problematische schulden te realiseren, kan er rust en stabiliteit worden gerealiseerd. Het kan zijn dat u nog niet toe bent aan een schuldenregeling, of dat gezien de wettelijke bepalingen u nog een bepaalde periode dient te wachten. Tot deze tijd betalen we, vanuit uw budget,  de meest noodzakelijke kosten en doen we ons best dat u kunt blijven beschikken over voldoende middelen om te leven.