Visie en werkwijze

Visie

Elisafan wil iedere cliënt helpen om financiële rust te realiseren, te bevorderen en te behouden. Elisafan wil dit doen op basis van een vertrouwensrelatie met de cliënt, Elisafan werkt vanuit christelijk oogpunt en wil de persoon achter het probleem zien. Echter, de geloofsovertuiging van de cliënt is uitgangspunt.

Werkwijze

De intake wordt zoveel mogelijk bij cliënten thuis afgenomen. Vervolgens kan er veel op afstand geregeld worden. Wanneer er een afspraak is, hoort u (ruim) van tevoren waar en wanneer de afspraak plaatsvindt.